Kilka słów o żywieniu dojelitowym

Żywienie dojelitowe umożliwia podać pożywienie chorym, którzy nie mogą przyjmować ich w normalnej formie. Jest najczęściej wykorzystywane u pacjentów z rakiem przełyku lub oparzeniami, ponieważ medycy mają możliwość pominąć w ten sposób wyłączone narządy. Jest również stosowane u chorych z zaburzeniami odżywiania. Mimo że jest to technika ratująca pacjentów, jej stosowanie jest związane z niebezpieczeństwem wystąpienia różnych skutków ubocznych. Jak się przed nimi ustrzec? Jak musi przebiegać żywienie dojelitowe?

Produkty do żywienia dojelitowego

Dla sukcesu żywienia dojelitowego najistotniejszy jest odpowiedni wybór preparatów. Musi dokonać go medyk – trzeba wówczas wziąć pod uwagę zapotrzebowanie pokarmowe chorego oraz rodzaj jego choroby. W poszczególnych przypadkach możliwe jest też podawanie zmiksowanych pokarmów przygotowanych w domu – ich skład powinien jednak być przeanalizowany przez doświadczonego dietetyka. Około 1500 ml opisywanego preparatu powinno zaspokoić dobowe zapotrzebowanie kaloryczne chorego.

Kiedy nie używać żywienia dojelitowego?

Żywienie dojelitowe nie może być metodą dla pacjentów ze schorzeniami układu pokarmowego – między innymi z biegunką lub zatwardzeniami. Żywienie dojelitowe nie będzie również dobrym rozwiązaniem w przypadku pacjentów ze wstrząsem. Medycy powinni poza tym pamiętać, że potrafi być ono dla chorego sporym problemem natury psychologicznej – należy więc uszanować jego decyzję o odmowie opisywanego żywienia.

Recomed