Leczenie guza piersi w Szpitalu Skawina

Obciążenie dziedziczne guzem piersi stanowi około 10% wszystkich zachorowań na raka tego typu. Rocznie zachorowalność w Polsce dotyczy grupy 1500 kobiet, mogące odnieść korzyści w leczeniu raka piersi, wykonując jak najwcześniej badania genetyczne. O raku piersi, poza wyczuwalnym guzem, dowodzić mogą poza wyczuwalnym guzem są również inne zmiany w wyglądzie piersi. U niektórych kobiet wciągnięcie brodawki sutkowej, które występuje od okresu dojrzewania stanowi wariant prawidłowej budowy piersi, jednak wciągniecie brodawki pojawiające się szczególnie po 40. roku życia może być sygnałem alarmowym. Wczesne leczenie guza piersi daje duże szanse na całkowite wyleczenie.

Wczesne rozpoczęcie leczenia raka piersi gwarancją na pełne wyleczenie

Leczenie guza piersi jest długotrwałym procesem. W celu wykluczenia lub potwierdzenia raka piersi należy wykonać przede wszystkim mammografię. Istnieją dwa główne cele leczenia raka piersi: usunięcie nowotworu z organizmu i zapobieganie nawrotom raka. W leczeniu raka piersi stosuje się metody takie jak: zabieg chirurgiczny, chemioterapia, radioterapia oraz hormonoterapia raka piersi. Wybór postępowania uzależniony jest indywidualnie od położenie guza, tzn. czy rak ograniczony jest tylko do piersi, czy doszło do przerzutów.