Leczenie nerwicy

Medycyna charakteryzuje nerwicę jako ogół psychogennych nieprawidłowości emocjonalnych, zaburzeń procesów psychicznych i anormatywnych form zachowania uzewnętrzniających się jednocześnie i powiązanych ze sobą wzajemnie u których przyczyny leży napięcie i strach.

Nerwica – leczenie farmakologiczne

Najefektywniejszą metodą kuracji neurozy jest połączenie kuracji medykamentami z psychoterapią. W leczeniu nerwicy stosuje się przeważnie leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym skierowane na różne jej symptomy. Leczenie nerwicy ma charakter przewlekły, a środki przeciw depresyjne mogą trwale uzależniać i wpływać na ogólny stan zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia – ważny składnik terapii leczenia nerwicy

Techniki psychoterapeutyczne są równie ważne, a, w wielu przypadkach nawet bardziej istotne niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy pozwala na uzyskanie wiedzy o pochodzeniu wielu symptomów. Do najczęściej rekomendowanych metod psychoterapeutycznych zalicza się terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną jak również psychoanalizę.

Alternatywne techniki wspierające w leczeniu nerwicy

Metod wspomagających leczenie nerwicy jest dużo – należą do nich: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim indywidualna mobilizacja chorego ma ogromne znaczenie dla przebiegu terapii.

Równie ważną rolę w patogenezie zaburzeń lękowych może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się szczególną uwagę na pozytywną rolę ćwiczeń relaksujących i systematycznych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Zmiana diety także podnosi efektywność procesu leczenia nerwicy. Pomocne jest również stosowanie ziół, łagodzących symptomy nerwicowe.

Do innych metod leczenia głównie bardzo poważnych, powikłanych zaburzeń zalicza się elektrowstrząsy. Ta dyskusyjna technika stosowana kiedyś głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych aktualnie jest uznana za bezpieczną.