Przepuklina – poważne zagrożenie

Przepuklina jest jednym z najpoważniejszych dolegliwości. Mimo tego nierzadko bagatelizujemy jej pierwsze symptomy, pozwalając na jej dalszy rozwój. To z kolei może skutkować poważnymi powikłaniami, w wielu przypadkach zagrażającym życiu. Przepuklina to przedostanie się błon na zewnątrz, przez co rośnie ryzyko pojawienia się poważnych infekcji. Zwykle pojawia się w pachwinie, chociaż może powstawać także w brzuchu oraz między żebrami. W przypadku jej zaobserwowania należy bezzwłocznie udać się do lekarza, który zastosuje właściwe, efektywne sposoby terapii.

Powody pojawienia się przepukliny

Przepuklina najczęściej jest skutkiem zbytniego obciążenia – pojawia się między innymi przy dźwiganiu ciężkich przedmiotów. Nierzadko natomiast przyczyny jej pojawienia się są całkowicie odmienne – może to być niedobór kolagenu, wskutek którego osłabione są błony podtrzymujące narządy brzucha. Niebezpieczeństwo wystąpienia przepukliny rośnie z biegiem lat, zatem najbardziej zagrożeni będą starsi chorzy, choć nierzadko notuje się ją również u maluchów – zwłaszcza najmłodszych.

Jak leczyć przepuklinę?

Zwalczenie przepukliny musi zostać rozpoczęte jak najprędzej i być prowadzone przez dobrego lekarza. Dzisiejsze metody są znacznie skuteczniejsze od tych wykorzystywanych przed laty i zapobiegają objawom ubocznym. Zamiast zszywać tkanki chorego, w miejscu przerwania wkłada się odpowiednie siatki, które umożliwiają ograniczenie napięcia i tym samym wyeliminowanie ryzyka ponownego pojawienia się przepukliny.