W Krakowie przy współudziale firmy Vitberg otwarto Pracownię Wibroterapii

Zobacz więcej informacji o marce Vitberg na www.youtube.com

W 2018 r. na AWF-ie w Krakowie zaczęła działać pierwsza Pracownia Wibroterapii. Projekt powstał przy partycypacji firmy Vitberg z Nowego Sącza.

Badania i zajęcia dydaktyczne z aparatami marki Vitberg

Pracownia Wibroterapii przeznaczona jest do przeprowadzania badań naukowych nad oddziaływaniem wibroterapii na organizm ludzki. Będą w niej też prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów AWF-u z zakresu odnowy psychosomatycznej, kosmetologii i fizykoterapii. Urządzenia RAM Vitberg+, w które zaopatrzona została pracownia, posłużą także do powysiłkowej regeneracji sportowców. krakowskiej pracowni przyczyniła się do tego, że urządzenia Vitberg zaczęły testować AWF-y w Gdańsku i w Warszawie.

W jakich badaniach wezmą udział urządzenia firmy Vitberg?

W przyszłości rezultaty badań mogą przysłużyć się do usprawnienia treningów sportowców wyczynowych czy doskonalenia terapii pacjentów. Zapewne w Pracowni Wibroterapii będą przeprowadzane badania z zakresu fizjologii i biochemii. Analizie poddane zostanie oddziaływanie terapii wibracjami na mikrokrążenie i stany zapalne stawów. Rezultaty analiz będą konfrontowane z wynikami laboratoriów z innych stron świata.

Nasze dane:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]